Steluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivăSteluță inactivă
 

În perioada 04-09 iulie 2022, cinci cadre didactice de la Grădinița cu Program Prelungit nr.4 Caransebeș au participat la cursul de formare “Intercultural Education” , furnizorul de formare fiind Pixel, acesta desfășurându-se în Florența (Italia).DAY 3

 


Proiectul ”Incluziune și diversitate la nivel European”, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, prin Agenția Națională pentru Programe în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Acțiunea Cheie 1 - Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare, număr de referinţă 2019-1-RO01-KA101-061810 corespunde obiectivelor acțiunii cheie Proiecte de mobilitate și se încadrează în axa de prioritate orizontală (incluziune socială) și prioritate specifică domeniului Educație școlară-creșterea accesului la educație și îngrijire de înaltă calitate a copiilor preșcolari.
Mobilitatea s-a adresat personalului grădiniței, ca grup țintă relevant, vizând consolidarea competențelor profesionale , îmbunătățirea abilităților de a răspunde nevoilor preșcolarilor și de a face față diversității acestora.
Cursul a avut următorul impact asupra celor cinci participanți din instituția noastră:
 dezvoltarea competenţei interculturale
 dezvoltarea abilităților interculturale în sala de clasă prin metodologii active și experiențiale
 dezvoltarea de noi practici educaționale pentru a prelua noua provocare a școlilor multiculturale
 abilități sporite de cunoaștere și înțelegere a tuturor elevilor
 capacitatea de a compara, de a reflecta și de a pune în discuție ceea ce este considerat de la sine înțeles
 capacitatea de a determina obiectivele și dispozitivele educaționale cele mai potrivite pentru a răspunde nevoilor specifice ale unui public multicultural la școală.
La finalizarea cursului, participanții au primit Certificate de Mobilitate Europass care atestă calitatea implicării lor în propria formare.
Participarea la mobilități se va reflecta în îmbunătățirea calificativului anual acordat cadrelor didactice care se perfecționează continuu și care participă cu succes la proiecte și programe școlare naționale și europene.
Evaluarea plus-valorii acumulate în urma acestui stagiu de formare se va realiza prin chestionare, rapoarte de activitate și realizarea unui CDS la nivelul disciplinei Educație timpurie, cu accent pe incluziune și integrare.
De asemenea, se vor realiza diverse activități de transfer a rezultatelor (cunoștințe, metode, instrumente) către alte cadre didactice din grădiniță și din alte unități de învățământ în cadrul întâlnirilor metodice și cercurilor pedagogice zonale, la ședințele consiliului profesoral, prin participarea la ateliere de lucru, simpozioane, conferințe etc.
Din echipa de implementare a proiectului fac parte: directorul instituției,Codruța Peia, Anișoara Drăghin, coordinator proiect, Silvia Caraibot, metodist ISJ ,responsabil cu diseminarea, Florina Chiriac și Neluța Dragomir
Prin acest proiect Erasmus+, Grădinita cu Program Prelungit nr.4 Caransebeș a oferit participanților oportunitatea de a schimba informații și bune practici, de a-și îmbogăți dezvoltarea profesională ,dezvoltarea competențelor lingvistice, relaționarea interpersonală, interinstituțională, de a utiliza strategii noi, motivante pentru integrarea preșcolarilor defavorizați.
Ca rezultate așteptate, se preconizează a se obține: dobândirea de achiziții curriculare impuse de procesul de integrare în spațiul European , creșterea cifrei de școlarizare, creșterea prestigiului instituției de învățământ, îmbunătățirea rezultatelor școlare , a acceptării și toleranței, satisfacție fată de actul educational, îmbunătățirea tuturor palierelor vieții școlare, diversificarea ofertei școlare, creșterea prestigiului organizatiei la nivel local, national și internațional,valorificarea exemplelor de bune practici din spațiul european.

 

 

//cod google